Have You Tried IT ?

Information Technology from scratch

Aktualizacja PHP na CentOs

Dodano przez Kategoria: Linux

Na jednym z serwerów używam systemu operacyjnego CentOs standardowo z zainstalowanym Apache z obsługą PHP i MySQL. Aktualizacja PHP do aktualnej wersji z wykorzystaniem yum nie jest zbyt skomplikowane.

Na początek należy rozpocząć od aktualizacji bazy repozytorium Atomic:

wget -q -O - http://www.atomicorp.com/installers/atomic.sh | sh

wget to program, który służy do pobierania plików.

  • q (–quiet) – działa po cichu;), nie wypisuje nic na ekranie
  • O – (–output-document) – standardowo po tym parametrze wpadałoby podać nazwę pliku do jakiego ma być zapisane pobierane źródło.  Istotny tutaj jest myślnik po parametrze. Oznacza to, że to co zostanie pobrane przez program zostanie przekazane na domyślne wyjście, w tym wypadku na ekran, a następnie za pomocą znaku | (pipe) zostanie przekazane do wykonania w bashu.

Właściwa aktualizacja PHP odbywa się po wykonaniu komendy

yum update php

Można również aktualizację wykonać wpisując:

yum upgrade

Wówczas aktualizowane będą wszystkie pakiety, w tym PHP.

W moim przypadku pojawił się następujący błąd w trakcie tego procesu:

php−sqlite2−5.1.6−200705230938.i386 from installed has depsolving problems
−−> Missing Dependency: php <= 5.2.0 is needed by package php−sqlite2−5.1.6−200705230938.i386 (installed)
Error: Missing Dependency: php <= 5.2.0 is needed by package php−sqlite2−5.1.6−200705230938.i386 (installed)

Aby dokończyć instalacje musiałem usunąć pakiet php-sqlite2 i ponownie rozpocząć aktualizację

yum remove php−sqlite2

yum upgrade

Po pomyślnej aktualizacji pozostaje tylko restart serwera Apache

service httpd restart

lub

/etc/init.d/httpd restart

Ażeby sprawdzić aktualną wersję PHP na swoim serwerze należy uruchomić skrypt php o takiej treści

<?php phpinfo(); ?>

lub z linii poleceń

php −v

Dodaj komentarz

XHTML: Dozwolone znaczniki: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="">