Have You Tried IT ?

Information Technology from scratch

Nowy użytkownik FTP i błąd setfacl: Operation not supported

Dodano przez Kategoria: Linux

Chcę stworzyć z poziomu konsoli nowego użytkownik, który będzie miał dostęp jedynie poprzez FTP i bez możliwości logowania przez SSH.

Na początek należy stworzyć nową grupę lub ewentualnie można wykorzystać jakąś już istniejącą cat /etc/group.

groupadd nowagrupa
useradd -g nowagrupa -d /var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs -s /sbin/nologin nowyuser

Tworzenie nowego użytkownika odbywa się za pomocą komendy useradd, gdzie parametry odpowiednio oznaczają:

 • g – nazwa grupy do jakiej zostanie przydzielony użytkownik
 • d – ścieżka do katalogu domowego użytkownika. Po zalogowaniu do FTP użytkownik domyślnie będzie się znajdował w tym właśnie katalogu
 • s – nazwa do logowania do shella. W typ wypadku /sbin/nologin użytkownik nie będzie mógł się zalogować
 • na końcu należy podać nazwę tworzonego użytkownika (tutaj nowyuser)

Użytkownik jest już stworzony, teraz trzeba ustalić dla niego hasło. Do tego służy polecenie:

passwd nowyuser

Użytkownik może się już zalogować na ftpa, ale pozostaje jeszcze kwestia uprawnień dostępu do plików i możliwość zapisu.

setfacl -m u:nowyuser:rwx /var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs
 • m – dotyczy modyfikacji
 • u:nowyuser:rwx – użytkownik nowyuser otrzymuje uprawnienia odczytu(r), zapisu(w) i wykonania(x) do katalogu podanego w dalszej części

W tym miejscy pojawił się taki oto błąd:

setfacl: /var/www/vhosts/domena.pl/htdocs: Operation not supported

Aby rozwiązać problem należało modyfikować plik konfiguracyjny /etc/fstab. Tutaj zapisane są informacje o występujących w systemie dyskach twardych, partycjach i ich montowaniu.

cat /etc/fstab

/dev/md1   /      ext3  errors=remount-ro  0  1
/dev/md2   /var    ext3  defaults       0  2
/dev/sda3   none    swap  defaults       0  0
/dev/sdb3   none    swap  defaults       0  0
proc     /proc    proc  defaults       0  0
sysfs     /sys    sysfs  defaults       0  0
tmpfs     /dev/shm  tmpfs  defaults       0  0
devpts    /dev/pts  devpts defaults       0  0

W tym konkretnym przypadku, należało dopisać w 4 kolumnie ,acl w wierszu drugim (tam umiejscowiony jest folder, którego prawa będą modyfikowane). Czwarta kolumna dotyczy opcji montowania, a acl odpowiada za zarządzanie uprawnieniami do plików i katalogów. Tak więc należy edytować ten plik (vi /etc/fstab) a następnie zmodyfikować tylko drugą linię w ten sposób:

...
/dev/md2   /var    ext3  defaults,acl       0  2
...

Pozostaje tylko „przemontowanie” urządzenia /var

mount -o remount /var

Teraz już można zarządzać uprawnieniami dostępu na tym urządzeniu, a ponowne wywołanie komendy

setfacl -m u:nowyuser:rwx /var/www/vhosts/domena.pl/httpdocs

powinno zakończyć się sukcesem. Dla pewności można jeszcze sprawdzić jakie uprawnienia przyznane są dla danego katalogu:

getfacl /var/www/vhosts/domena.pl/htdocs

 

1 odpowiedź

 1. Pingback: Zablokowanie użytkownika FTP w swoim katalogu domowym | Have You Tried IT

Dodaj komentarz

XHTML: Dozwolone znaczniki: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="">