Have You Tried IT ?

Information Technology from scratch

Instalacja CppCMS – tutorial

Dodano przez Kategoria: C++

Język C++ jest jednym z ostatnich, którego wykorzystania spodziewałbym sie przy tworzeniu stron internetowych. Otóż okazuje się, że istnieją webowe frameworki oparte na tym właśnie języku i podobno osiągają całkiem niezłe wyniki wydajnościowe. Jednym z nich jest właśnie CppCMS. Oczywiście jest to opensourcowe oprogramowanie rozwijane od 2009r. Ilość aktualizji i wydań może nie powala, na tą chwilę ostatnia aktualizacja została wydana ponad rok temu w czerwcu 2013, ale sam framework wydaje się mieć wszystko co wymagane jest od webowego frameworka (system szablonów, formularze, cache’owanie, połączenie z bazami dannych, internacjonalizacja, wsparcie dla Ajax).

Postaram się tutaj przedstawić kroki instalacji i skonfigurowania kompletnego środowiska wykorzystującego:

 • Ubutnu 14.04
 • Serwer Lighttpd i FastCGI
 • Baza MySQL
 • Framework CppCMS
 • Eclipse CDT (IDE)

 


Na początek zakładamy, że „goły” system Ubuntu jest już postawiony.

1) Instalacja Lighttpd, FastCGI, MySQL

sudo apt-get install lighttpd php5-cgi mysql-server phpmyadmin

Jeżeliby się okazało, że akurat wcześniej był uruchomiony serwer Apache, to w momencie uruchomienia Lighttpd pojawi się błąd informujący o konflikcie portów. Wówczas należy przestawić porty nasłuchiwania Apacha np. na 81 pliku /etc/apache2/ports.conf lub skonfigurować Lighttpd do działania na innym porcie w pliku /etc/lighttpd/lighttpd.conf (argument server.port).

 

2) CppCMS, CppDB

Do zbudowania projektów niezbędna będzie instalacja poniższych narzędzi:

sudo apt-get install cmake libpcre3-dev zlib1g-dev libgcrypt11-dev libicu-dev \
python build-essential gcc g++ libmysqlclient-dev

Na chwilę obecną CppCMS jest dostępny w wersji 1.0.4 do ściągnięcia tutaj. Archiwum należy wypakować i przejść do katalogu:

tar xjf cppcms-1.0.4.tar.bz2
cd cppcms-1.0.4/

utworzyć w nim nowy katalog na cele budowania projektu:

mkdir build
cd build

i przygotować konfikurację CMake:

cmake ..

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie pojawią się jakieś dziwne błędy można rozpocząć budowanie projektu komendą:

make

Przed instalacją warto też zweryfikować, czy projekt zbudował się prawidłowo komedną:

make test

Instalcja:

sudo make install

Szczegółow informacje i opcje budowania można znaleźć na stronie projektu „How to build CppCMS 1.x.x

Do połączenia z bazą danych potrzebna będzie jeszcze jedna biblioteka CppDB, którą należy zbudować w analogiczny sposób. Obecnie dostępna jest w wersji 0.3.1 do ściągnięcia tutaj.

tar xjf cppdb-0.3.1.tar.bz2
cd cppdb-0.3.1/
mkdir build
cd build/
cmake ..
make
sudo make install

W przypadku problemów z instalacją, bądź wykorzystania innych baz danych warto zajerzeć tutaj.

Po wszystkim warto uruchomić jeszcze jedną komendę, aby uniknąć później błędów z rozpoznaniem bibliotek w systemie.

sudo ldconfig

 

3) Konfiguracja Lighttpd

Włączenie modułu FastCGI:

sudo lighttpd-enable-mod fastcgi

Następne kroki:

 1. Uruchomienie modułu FastCGI w pliku konfiguracyjnym /etc/lighttpd/lighttpd.conf
  Na początku pliku jest sekcja definiujące uruchomione moduły

  server.modules = (
      "mod_access",
      "mod_alias",
      "mod_compress",
      "mod_redirect",
  #    "mod_rewrite",
      "mod_fastcgi"
  )
 2. Zdefiniowanie hosta developerskiego na oddzielnym porcie
  W moim przypadku stworzyłem w oddzielnym pliku i dołączam go na końcu do pliku lighttpd.conf

   
  include "cppcms_fastcgi.conf"
  

  A sam plik cppcms_fastcgi.conf ma taką postać:

  $SERVER["socket"] == "127.0.0.1:8081" {
    server.document-root = "/var/www"
    server.groupname   = "mojanazwagrupy" # grupa zalogowanego użytkownika
    fastcgi.server = (
     "/" => ((
       "socket" => "/tmp/cppcms-fcgi-socket",
       "max-procs" => 1,
       "fix-root-scriptname" => "enable",
       "check-local" => "disable",
       "allow-x-send-file" => "enable"
     ))
    )
  }
  

  Z czego wynika, że mój roboczy projekt powinien działać na porcie 8081. Okaże się później 😉
  Zdefiniowanie grupy w tym pliku związane jest z uprawnieniami o czym poniżej.

 3. Ustawienie uprawnień do prawidłowego działania
  Należy dodać aktualnego użytkownika (siebie) do grupy www-data

  sudo usermod -a -G www-data mojanazwauzytkownia

  i zmodyfikować uprawnienia do folderu z logami serwera

  sudo chmod 0775 /var/log/lighttpd
  sudo chmod 0664 /var/log/lighttpd/error.log
  

Na końcu należy jeszcze restartować serwer Lighttpd

sudo /etc/init.d/lighttpd restart

 

 4) Eclipse CDT

Eclipse CDT (środowisko przygotowane do pracy C/C++) dostępny jest do ściągnięcia stąd. W moim przypadku najświeższa wersja to 8.4.0 (Eclipse Luna). Oczywiście do działania potrzebna będzie również Java:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer

 

CppCMS Hello World w Eclipse CDT

Nowy projekt C++. Z sekcji Toolchains należy wybrać Linux GCC. Reszta ustawień jest na tym etapie mniej istotna.

Eclipse new C++ project

 

Do projektu dodaję nowy plik hello.cpp. Jego zawartość to standardowy kod z frameworkowego tutoriala:

#include <cppcms/application.h>
#include <cppcms/applications_pool.h>
#include <cppcms/service.h>
#include <cppcms/http_response.h>
#include <iostream>


class hello : public cppcms::application {
public:
  hello(cppcms::service &srv) :
    cppcms::application(srv)
  {
  }
  virtual void main(std::string url);
};

void hello::main(std::string /*url*/)
{
  response().out() <<
    "<html>\n"
    "<body>\n"
    " <h1>CppCMS Hello World</h1>\n"
    " <p>Dzień dobry!</p>\n"
    "</body>\n"
    "</html>\n";
}

int main(int argc,char ** argv)
{
  try {
    cppcms::service srv(argc,argv);
    srv.applications_pool().mount(
     cppcms::applications_factory<hello>()
    );
    srv.run();
  }
  catch(std::exception const &e) {
    std::cerr << e.what() << std::endl;
  }
}

Potrzebny będzie jeszcze jeden plik config.js jako konfiguracja do ustanowienia połączenia. Definicje zapisane  są w formacie JSON.

{
	"service" : {
		"api" : "fastcgi",
		"socket" : "/tmp/cppcms-fcgi-socket"
	},
	"http" : {
		"script_names" : "/"
	}
}

Aby móc zbudować taki projekt w Eclipse należy jeszcze zdefiniować frameworkowe biblioteki. W tym celu należy wejść we właściwości projektu w Eclipse (klikając prawy przyciskiem na nazwę i wybierając „Properties”), a następnie przejść do sekcji: C/C++ Build -> Settings a tam w zakładce Tool Settings rozwinąć GCC C++ Linker -> Libraries i dopisać tam bibliotekę cppcms oraz booster, cppdb (przyda się w przyszłości).

Po zapisaniu ustawień można zbudować projekt, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w konsoli programu powinno pojawić się mniej więcej takie coś, co oznacza pomyślne zbudowanie projektu.

CDT Build Console - CppCMS
Pozostaje jedynie skonfigurowanie uruchamiania aplikacji. W tym celu należy ponownie przejść do właściwości projektu w Eclipse do sekcji Run/Debug Settings. Tam należy zdefiniować nową konfigurację klikając „New…”. W zasadzie wszystkie ustawienia w tej części należy zostawić domyślne i dopisać jedynie w zakładce Arguments następujące polecenie:

-c config.js

Eclipse launch configuration - CppCMS

 

Po tym wystarczy kliknąć tylko przycisk uruchom „Run” i w przeglądarce wpisać adres http://localhost:8081 a oczom powinna się ukazać taka oto strona:

CppCMS - Hello World Page

 

Dalsze możliwości oraz połączenie z bazą danych postaram się przedstawić w następnym wpisie.

 

Dodaj komentarz

XHTML: Dozwolone znaczniki: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="">