Have You Tried IT ?

Information Technology from scratch

Jak włączyć port 587 na serwerze poczty wychodzącej

Dodano przez Kategoria: Plesk

Domyślnym portem do obsługi poczty wychodzącej, do połączenia z SMTP jest port 25. Neostrada na ten przykład blokuje domyślnie ten port i trzeba wówczas skorzystać z portu 587.

Sprawdzenie czy serwer pocztowy działa na porcie 587

$ telnet localhost 587
Trying 127.0.0.1...
telnet: connect to address 127.0.0.1: Connection refused

Uruchomienie nasłuchiwania na porcie 587, w przypadku serwera z panelem Plesk, sprowadza się do wyklikania ustawienia

Plesk 10.x.x
Server Management -> Tools & Settings -> Mail -> Mail Server Settings 

Opcja Enable message submission musi być zaznaczona

Nasłuchiwanie programu pocztowego na porcie 587

Plesk: Enable message submission

 

Teraz serwer powinien już zacząć odpowiadać na porcie 587

$ telnet localhost 587
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 nazwa-server.srutu.net ESMTP

 

Dodaj komentarz

XHTML: Dozwolone znaczniki: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="">