Have You Tried IT ?

Information Technology from scratch

WARNING: mismatch_cnt is not 0 on /dev/md1

Dodano przez Kategoria: Linux

Pewnego razu na serwerze zaczął się pojawiać taki oto komunikat:

WARNING: mismatch_cnt is not 0 on /dev/md1

Ostrzeżenie to pojawiało się przy okazji cotygodniowo uruchamianego zadania z crona: /etc/cron.weekly/99-raid-check

Prawdopodobnie nie jest nic nadzwyczajnego i czasem takie rzeczy zdarzają się na działającym RAID1. Przy zapisywaniu danych czasem może się tak zdarzyć, że niektóre dane nie zostaną zapisane na wszystkich dyskach tworzących macierz RAID1. Szczegółowy opis tego problemu i rozwiązanie znalazłem tutaj (po angielsku).

Używając komendy

cat /sys/block/md1/md/mismatch_cnt

wyświetlona zostanie informacja ile bloków akurat nie zostało zapisanych na wszystkich dyskach.

Następnie należy przejść do naprawy raida:

echo repair >/sys/block/md1/md/sync_action

Proces może długo trwać, a podejrzeć go można wpisując:

watch cat /proc/mdstat

Niezębne jest również przeprowadzenie procesu sprawdzenia. Dopiero po jego zakończeniu wartość mismatch_cnt zostanie wyzerowana.

echo check >/sys/block/md1/md/sync_action
watch cat /proc/mdstat

Ponadto w dobrym tonie jest też dokonać pełnego testu SMART:

smartctl -t long /dev/md1

Wyniki tego testu można zobaczyć wpisując:

smartctl -a /dev/md1

Jeśli po przeprowadzeniu takich operacji, komunikat przestanie się pojawiać to można uznać problem za rozwiązany 😉

Dodaj komentarz

XHTML: Dozwolone znaczniki: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="">